FANDOM


1. Bölüm: Yönlü Açılar  

 • Yönlü Açı
 • Açı Ölçü Birimleri
 • Birim Çember ve Bir Açının Esas Ölçüsü

2. Bölüm: Trigonometrik Fonksiyonlar

 • Kosinüs ve Sinüs Fonksiyonu
 • Tanjant ve Kotanjan Fonksiyonu
 • Sekant ve Kosekant Fonksiyonları
 • Trigonometrik Fonksiyonların Bölgelere Göre İşaretleri
 • kΠ/2±0(k∈Z) Sayılarının Trigonometrik Değerleri
 • Periyodik Fonksiyon
 • Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri,
 • Kosinüs Fonksiyonunun Grafiği
 • Trigonometrik Fonksiyonların Tersi
 • Sinüs Fonksiyonunun Tersi
 • Kosinüs Fonksiyonunun Tersi
 • Tanjant Fonksiyonunun Tersi

3. Bölüm: İki Açının Ölçülerinin Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri

 • Yarım Açı Formülleri
 • Dönüşüm Formülleri
 • 4. Bölüm: Trigonometrik Denklemler
 • Sinx = a Denkleminin Çözüm Kümesi
 • Cosx = a Denkleminin Çözüm Kümesi
 • Tanx = a Denkleminin Çözüm Kümesi
 • Cotx = a Denkleminin Çözüm Kümesi