FANDOM


<Mantık

1. Bölüm: Önermeler ve Bileşik Önermeler

 • Önerme
 • Önermenin Doğruluk Değeri
 • İki Önermenin Denkliği
 • Bir Önermenin Değili
 • Bileşik Önermeler
 • Ve (∧) Bağlacı İle Kurulan Bileşik Önermeler
 • Veya (∨) Bağlacı İle Kurulan Bileşik Önermeler
 • "Veya" ve "Ve" Bağlaçları İle Bağlanan Bileşik Önermelerin Özellikleri
 • "Ya da" (∨) Bağlacı ile Bağlanan Bileşik Önermeler
 • De Morgan Kuralları
 • Kümelerle Sembolik Mantık Kuralları Arasındaki İlişki
 • Koşullu Önerme

Koşullu Önermenin Karşıtı, Tersi ve Karşıt Tersi

 • Koşullu Önermenin Özellikleri

İki Yönlü Koşullu Önerme

 • Sembolleştirme
 • Totoloji ve Çelişki

2. Bölüm: Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

 • Her (∀) ve Bazı (∃) Niceleyicileri

Her (∀) ve Bazı (∃) Niceleyicilerinin Değili

 • Açık Önermeler
 • Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat
 • Doğrudan İspat
 • Aksine Örnek Verme Yoluyla İspat
 • Karşıt Ters Yöntemi İle İspat
 • Çelişki Yoluyla İspat
 • Tümevarım Yöntemi İle İspat