FANDOM


1. Bölüm: Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

  • Analitik Düzlemde Bir Noktanın Öteleme Dönüşümü
  • Altındaki Görüntüsünün Koordinatları
  • Analitik Düzlemde Bir Noktanın Yansıma Dönüşümü Altındaki Görüntüsünün Koordinatları
  • Bir Noktanın Dönme Dönüşümü Altındaki Görüntüsü

2. Bölüm: Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşimlerini İçeren Uygulamalar