FANDOM


1. Bölüm: EBOB ve EKOK'u Problem Çözümünde Kullanalım

2 ile Bölünebilme

3 ile Bölünebilme

4 ile Bölünebilme

5 ile Bölünebilme

9 ile Bölünebilme

11 ile Bölünebilme

Aralarında Asal Olma

Aralarında Asal İki Sayının Çarpımı ile Bölünebilme

6, 15, 18 ile Bölünebilme

En Büyük Ortak Bölen (EBOB)

Farklı Bir Yöntemle EBOB'u Bulalım

EBOB'un Özellikleri

Ortak Bölenler ile EBOB İlişkisi

En Küçük Ortak Kat (EKOK)

Farklı Bir Yöntemle EKOK'u Bulalım

EKOK ve EBOB Yardımıyla Problemler Çözelim